support

BEACON biedt hands-on innovatiesupport. Soms komt u voor een onverwachte uitdaging te staan. U zoekt specialistische kennis, een frisse blik, een onafhankelijk oordeel of praktische hulp om uw project de goede kant op te sturen. Wij zetten graag onze kennis en ervaring in om te zorgen dat u grip heeft op het innovatieproces, in alle fases.

Bijvoorbeeld door het faciliteren van een scherpe project kick-off, door uw innovatieproces onder de loep te nemen en te versnellen, of door uw eigen projectmanagers in de praktijk te coachen. Vormen van hands-on support waarmee wij onze klanten ondersteunen:  

  • Innovatiecoaching. De rol als innovator in een bedrijf is geweldig maar ook uitdagend. Het is niet altijd makkelijk om mensen mee te krijgen. Soms in het dan prettig om een coach te hebben. De projectmanagers van BEACON hebben praktijkervaring opgedaan met het organiseren van heel diverse innovaties voor bedrijven van groot tot klein. Deze ervaring delen we graag. 
  • Innovatie versnellen door de doorlooptijd van uw ontwikkelproces te verkorten. Samen met uw team identificeren en elimineren we onnodige vertragingen in uw ontwikkelproces, gebaseerd op de principes van lean development.
    Lees ook: Sneller innoveren volgens BEACON
  • Project kick-off. Een goede kick-off meeting kan voor een vliegende start van uw project zorgen. Het doel en de scope van het project worden aangescherpt, zodat een breed gedragen visie ontstaat. Samen met het team werken we aan een planning om de doelen te bereiken. Het resultaat: een energieke start voor uw project, teamspirit en een helder plan van aanpak.
  • Procesontwerp. Op basis van onze jarenlange ervaring met het managen van innovatietrajecten adviseren wij u graag hoe u uw ontwikkelproces kunt inrichten en optimaliseren.
  • Risico-analyse. Waar zitten de risico’s in úw innovatie? Wat zijn de gevolgen daarvan en welke mogelijke acties kunt u nemen om deze risico’s te verkleinen? Samen met uw team voeren we een grondige risicoanalyse uit. Inmiddels hebben wij een neus ontwikkeld voor waar het fout kan gaan. En voor hoe we dit effectief kunnen bijsturen.
  • Partner en supplier search. Onze projectmanagers hebben veel ervaring met het vinden en selecteren van zowel business partners als leveranciers voor innovatieprojecten. En een groot netwerk. Daarnaast kunnen we ook adviseren over hoe u de samenwerking met een partner of leverancier het beste organiseert en vastlegt.  
    Lees ook: Quintijn Innikel over partnerships in innovatie
Terug naar overzicht