'Verrijkt Stage-Gate proces combineert zekerheid en dynamiek'

Ruben ten Asbroek (afstudeerder) over innovatieprocessen:

'De opkomst van Agile werken, Lean Startup en Design Thinking heeft veel impact gehad op de praktijk van innovatiemanagement. Betekent dit dat Stage-Gate achterhaald is? Om hier achter te komen bestudeerde ik als afstudeerder eerst de theorie van deze processen. Daarna heb ik 150 innovatieprojecten van BEACON geanalyseerd op de gebruikte methodieken. Met als doel om in kaart te brengen welke aanpak voor verschillende soorten innovatieprojecten het best werkt. Mijn conclusie is dat het Stage-Gate proces nog steeds relevant is als ruggengraat van het proces. De andere methodieken hebben elk een unieke waarde. Wanneer die op de juiste momenten worden ingezet, innoveer je sneller en met meer focus op de toegevoegde waarde voor de klant.'

 

‘De meeste bedrijven innoveren volgens het Stage-Gate proces: aan het begin van het proces denk je heel goed na over wat het eindproduct moet worden, wat de klant wil en hoe je dat technisch mogelijk kunt maken. Het einddoel van de innovatie staat dus al aan het begin min of meer vast. Vervolgens maak je een planning, waarna je in een rechte lijn naar het eindproduct toe werkt.’

'De kern van Stage-Gate is dat je verschillende fases doorloopt met go/no-go-momenten. Per gate moet je bepaalde zaken duidelijk hebben, op commercieel, technisch en supply vlak. Op basis daarvan kun je besluiten verder te gaan.

Dit proces heeft een aantal belangrijke voordelen:

  • In alle stadia heb je een compleet overzicht van waar je staat en wat er nog moet gebeuren.
  • Bij elke ‘gate’ kijk je in hoeverre de voortgang in lijn ligt met het plan. Je kunt pas verder als alles is goedgekeurd. Zo garandeert het proces kwaliteit.
  • Het proces helpt om alle disciplines op koers te houden, zodat niemand achter loopt.
  • Het overzicht maakt het makkelijk om besluiten te nemen en naar alle stakeholders te communiceren.'

'Nadelen zijn er ook. Het Stage-Gate proces wordt regelmatig ervaren als weinig flexibel, bureaucratisch en traag, waardoor je niet adequaat genoeg kunt reageren op veranderende omstandigheden. Zo kan het zijn dat je iets maakt dat uiteindelijk toch niet goed aansluit bij wat de klant wil. Om deze nadelen te ondervangen, heb ik een model ontwikkeld voor BEACON waarbij de relevante aspecten van Agile, Lean Startup en Design Thinking in Stage-Gate geïntegreerd zijn. Elke methodiek draagt op een unieke wijze bij aan het totale proces.'

'De relevantie van Lean Startup ligt aan het begin van het proces. Als uitgangspunt heb je een productidee en een businessmodel. De methode is heel praktijkgericht. Je gaat meteen met klanten testen of de onderliggende hypotheses kloppen. Hiervoor gebruik je een minimal viable product (MVP). Dus als je een nieuwe app wilt maken die navigeert, dan is een onderliggende hypothese: de doelgroep wil graag navigeren met behulp van een app. Je gaat je hypotheses in stapjes valideren en je past je bedrijfsmodel of product waar nodig aan. Dit doe je net zo lang tot je een gewild product met een schaalbaar bedrijfsmodel hebt gevonden.'

'Design Thinking is een werkwijze die ook in het begin van het proces een rol speelt en die de eindgebruiker centraal stelt. Je gaat kijken: wat is de problematiek van de gebruiker? En wat is de toegevoegde waarde van je product voor de consument? De methode kent diverse manieren om tot een goede oplossing te komen die aansluit bij de consument. Design thinking is een welkome aanvulling binnen het innovatieproces door de focus op de gebruiker en diens behoeften.'

'Agile is een werkwijze waarbij je iteratief en incrementeel werkt, met veel eigenaarschap bij het team. Bijvoorbeeld met duidelijke taakafspraken in frequente gestructureerde meetings. Scrum is ook een onderdeel van agile werken. Dit komt terug in alle fases van het innovatieproces.'

'Veel bedrijven hebben hun eigen Stage-Gate model gedefinieerd met stages, gates en deliverables. En sommige bedrijven hebben zelfs voor elke deliverable vaste templates. Het is begrijpelijk dat managers zekerheid en eenduidigheid willen, maar de keerzijde is dat het systeem als rigide en bureaucratisch wordt ervaren. Lean principes helpen om dit te voorkomen. De methode zegt: alle activiteiten die niet direct bijdragen aan het creëren van waarde voor je eindklant moet je schrappen. Het is voor projectmanagers een kunst om steeds de goede balans te vinden tussen zekerheid en dynamiek.
Het nieuwe model wat ik voor BEACON ontwikkeld heb, gebruikt Stage-Gate nog steeds als ruggengraat van het innovatieproces. De integratie van de verschillende nieuwe methodieken hebben het proces verrijkt. Dit resulteert in een snelle en flexibele werkwijze met focus op de klant en de praktijk.'

Graag ga ik in gesprek met innovatiemanagers en projectmanagers om te horen of dit nieuwe model ook aansluit bij uw dagelijkse innovatiepraktijk. Wilt u meer weten over het model en vindt u het leuk om mee te denken? Neem contact op met ruben.tenasbroek@beacon.nl.

Terug naar overzicht