SNELLER INNOVEREN VOLGENS BEACON

Kan innoveren sneller? Deze vraag krijgen we vaak van onze klanten. Het antwoord is: ja, dat kan zeker.

“Er zijn drie knoppen waaraan je kunt draaien om de snelheid te verhogen en om een product sneller op de markt te brengen. De eerste en misschien wel de belangrijkste knop is: projectscope. Wat ga je allemaal doen in het project? Wat hoort er wel in, wat hoort er niet in? En eigenlijk is het heel simpel: hoe meer je moet doen, hoe langer het duurt. Innovatieprojecten hebben de neiging om uit te dijen. Er komt vaak steeds meer bij. Met BEACON gaan wij altijd bij de start van een project met een kam door de scope. Om te kijken of alle onderdelen van het project ook werkelijk waarde toevoegen aan het product dat je straks in de markt zet. Als dat niet zo is, kun je overwegen er iets uit te halen om snelheid te maken.“

Tijd en prioriteit
“De tweede knop waar je aan kunt draaien is die van het team. Want uiteindelijk ga je het als projectmanager samen met het team doen. Dat team moet het ten eerste natuurlijk kúnnen. Meestal werk je met capabele en gemotiveerde teamleden. Maar waar het vaak aan ontbreekt is tijd. Veel bedrijven zijn er goed in om allerlei nieuwe taken te bedenken. Maar het wordt een moeilijke discussie op het moment dat de vraag komt: welke taak zal ik doorstrepen? Dus het is altijd: én én én. Dat betekent dat de tijd die je team feitelijk heeft om aan dit project te werken vaak heel gering is. Waar wij goede ervaringen mee hebben is als je teamleden mimimaal de helft van hun beschikbare tijd aan het project kunnen werken. En dat het project de hoofdprioriteit is van hun werk. Zodat ze zo’n tweeënhalf à drie dagen in de week echt gefocust kunnen samenwerken, zonder andere dingen aan hun hoofd. Dan kun je met dat hele team, omdat je dagelijks met elkaar zit, echt snelheid maken. Dan raak je ingespeeld op elkaar, dan heb je aan een half woord genoeg en dan kun je echt heel erg hard gaan met het team.”

Sprints met concrete taken
“Het derde punt van belang is de manier waarop je met elkaar werkt. Wij zijn een groot voorstander van het werken met sprints. Wat bedoel ik daarmee? We plannen steeds korte stukken tijd om
een heel concrete taak uit te werken. Dat helpt enorm om de vaart erin te houden, om twee redenen. Ten eerste is het glashelder wat er van eenieder verwacht wordt op korte termijn. Dus het draait nu niet meer om het doel van de marktintroductie over 18 maanden. Het gaat er om: wat kan ik als teamlid vanmiddag bijdragen aan het sprintdoel van over drie weken of vier weken. Dat helpt ontzettend om het werk gewoon verzet te krijgen.”

Sturen en bijsturen
“De tweede reden waarom sprints erg handig zijn, is dat je elke keer een heel tastbaar tussenresultaat oplevert. Daarmee kan ook de opdrachtgever steeds kijken of je nog op het goede spoor zit. Die kan bijvoorbeeld zien: Aha, zo ziet het er uit. Het lijkt er al behoorlijk op. We moeten nog een klein beetje bijsturen om straks echt waarde toe te voegen in de markt.
Dus scope, team en sprints zijn wat ons betreft belangrijke elementen om een innovatieproces te versnellen. En dat het sneller kan, dat hebben we al heel vaak gezien.”

Tip voor het bepalen van de scope van een innovatieproject.

“Uiteindelijk is de hoofdvraag: voegt alles wat er in het project zit voldoende waarde toe voor het succes van dit nieuwe product in de markt?
Een hulpmiddel om snel tot de kern te komen is: begin met het eind in gedachten. Denk na over hoe de communicatie rond dat nieuwe product zal zijn. Je kunt alvast met je marketingteam een soort concept bedenken. Marketeers zijn erin getraind om juist de hoofdzaken eruit te pikken. Dat zijn nooit tien dingen. Juist door die hoofdzaken goed te begrijpen, snap je wat gedurende het project het belangrijkst is om te ontwikkelen.”

Focus op de kern
“Een leuk voorbeeld is een project dat we deden voor een fabrikant van babyzeep. Al in een heel vroeg stadium wisten ze, door middel van onderzoek, dat de hydratatie het belangrijkste aspect was van het nieuwe product. Dit bepaalde de onderscheidendheid in de markt.
Daarmee was het heel makkelijk om te snappen: dit project gaat eigenlijk over die hydratatie. Om dat op een goede manier op te lossen en te kunnen bieden aan consumenten, dat was de kern. Natuurlijk moesten er daarnaast ook een flesje en een nieuw label en dat soort dingen komen. Maar doordat het team heel goed wist wat de kern was, konden we snelheid maken.”

Terug naar overzicht