Mark Rankenberg (BDR Thermea) over de onwikkeling van een energiesysteem met minder CO2 uitstoot

‘In twee maanden konden we met feiten onderbouwd beslissen welk product we gingen ontwikkelen.’

‘BDR Thermea ontwikkelt verwarmingssystemen voor de hele wereld. Tegenwoordig zijn er steeds complexere verwarmingssystemen op de markt. Vergelijkbaar met de hybride auto: complexer, zuiniger en schoner. Maar wij hebben het ook nog heel druk met de ontwikkeling van cv-ketels. In 2016 werden in China 1,5 miljoen cv-ketels verkocht, terwijl dat er een jaar later al 4,5 miljoen waren. Het drievoudige, dus dat is een groeimarkt, stelt Mark Rankenberg, manager R&D BDR Thermea.’

‘Nederland is het enige land ter wereld waar nieuwbouwhuizen niet meer op gas worden aangesloten. Dat is logisch in verband met de aardbevingen in Groningen. Nieuwbouwhuizen kunnen worden verwarmd met een warmtepomp. Maar hoe gaan we dat doen in oudere, slecht geïsoleerde huizen, of historische huizen in de binnenstad? Het is een uitdaging voor ons om daarvoor een betaalbaar systeem te maken dat niet te veel ruimte inneemt, dat goed geïnstalleerd kan worden, de gebruiker comfort biedt en de CO2 emissie zo veel mogelijk reduceert.’

Efficiënt innoveren
‘Wij willen als bedrijf klaar zijn voor de toekomst. Nederland nemen we als voorbeeldland, omdat deze ontwikkeling in de toekomst ook in de rest van de wereld zal plaatsvinden. We vinden deze ontwikkeling belangrijk, maar hebben weinig tijd. Om dit efficiënt te doen, hebben we BEACON om hulp gevraagd. Ik vind het fijn dat BEACON een klein bedrijf is met een pragmatische instelling. En ik had al goede ervaringen met BEACON op het gebied van projectmanagement.’

‘Ons doel was om een cv-ketel of energiesysteem te ontwikkelen met minder CO2 uitstoot. Eveline Verbunt van BEACON heeft veel ervaring met front-end innovation. BEACON heeft een proces voor het definiëren van projecten en het bij elkaar brengen van meerdere afdelingen, dat goed werkt, en dat ze wanneer nodig ook flexibel aanpassen.‘

Gericht vragen
‘In samenwerking met Eveline hebben we een innovation challenge georganiseerd voor onze R&D afdeling en de productmanagers. Om gericht te innoveren hielp Eveline ons eerst met het formuleren van een heldere vraag- en taakstelling. Zij stelde: als je heel gericht vraagt en op de juiste manier beperkt in de vraagstelling, niet in de oplossing, worden mensen creatiever. Dat bleek perfect te werken. Zo konden we ideeën ophalen die al sluimerden. Uit alle ingezonden ideeën hebben we er uiteindelijk vijf geselecteerd voor het vervolgprogramma.’

‘Elk idee werd uitgewerkt in een multidisciplinair team van mensen uit het lab, productontwikkelaars, elektronica experts, productmanagement en soms trainees die onder begeleiding van BEACON het idee verder uitwerkten. In die groepjes kwamen er zelfs nog nieuwe ideeën bij. In acht weken hebben de teams de ideeën verder uitgedacht, onderzocht en gevalideerd. Hierbij is niet alleen gekeken naar het ontwerp en de technische haalbaarheid, maar ook naar de relevantie voor de klant en de commerciële levensvatbaarheid. De samenwerking met productmanagement heeft hiermee een boost gekregen.‘

Onderbouwde beslissing
‘Door de uitwerking bleek of een idee haalbaar en wenselijk was, en wat het precies zou gaan brengen in de praktijk. Daarmee kregen we uitgewerkte concepten met voor- en nadelen, prijsindicatie, en de verwachte CO2 productie. In een eindpresentatie hebben we alle teams hun ideeën laten pitchen. Op basis van alle gegevens konden we, in plaats van op gevoel, een met feiten onderbouwde beslissing nemen om een product te gaan ontwikkelen.’

‘De challenge duurde twee of drie maanden. Dat vind ik relatief kort want we deden het naast het gewone werk. Het heeft ons veel opgeleverd. Wij gaan uiteindelijk één concept doorontwikkelen met een dedicated team mensen. Het product verwachten we binnen twee jaar op de markt te kunnen brengen. Daarnaast heeft de challenge nog twee andere bruikbare concepten opgeleverd.’

Terug naar overzicht