Jolanda Maagd (hoofd innovatie en productontwikkeling Aviko) over BEACON

'Professionaliseren en versnellen door inhuren van een senior projectmanager'

'Om ons innovatiemanagement bij Aviko te professionaliseren, waren we op zoek naar een ervaren interim projectmanager die een impuls kon geven aan een lopend project. Iemand die goed projectleiderschap kon neerzetten binnen een complex innovatieproject, in een complexe organisatie als Aviko. Die senior projectmanager vonden we bij BEACON.

Jan Willem Dik, die twee dagen per week bij ons kwam werken, had het overzicht over wat er binnen het project nodig was. Zo werd snel helder welke functies er in het project nog betrokken moesten worden om de business case goed te maken. Hoe het team de stakeholders erbij kon betrekken. Hoe het team kon zorgen voor genoeg resources en hoe we op een goede manier konden rapporteren aan de stuurgroep.'

Versnellen
'Behalve professionaliseren, wilden we met Aviko ook versnellen. Jan Willem leerde ons een efficiënte aanpak en bracht nieuwe technieken in, zoals Scrum. Je merkte daarbij heel goed hoe een ervaren projectmanager op het proces zit. Omdat onze bedrijfscultuur nog niet zo was, was het heel handig dat een externe projectmanager ons dat proces kon aanleren. We leerden ons niet teveel te laten afleiden door de inhoud en te blijven focussen op wat we moesten opleveren.
Jan Willem had daarbij overzicht over de parallelle processen. Bijvoorbeeld hoe de teamleden van de verschillende afdelingen die binnen het project samenwerkten, ook te maken hadden met de targets van hun eigen afdeling. Hij zorgde ervoor dat we op het juiste moment de juiste mensen inschakelden.'

Kennisoverdracht aan eigen organisatie
'Dat de mensen van BEACON technisch onderlegd zijn is fijn, ze zijn snel van begrip en weten waar ze op moeten doorvragen. De communicatie verliep prettig en efficiënt en als er iets cruciaals was trok Jan Willem aan de bel om even te sparren. Het enige lastige van het inhuren van externen bij belangrijke projecten is: je moet als organisatie de kennis goed opslurpen voor als diegene weer weg is. BEACON zorgt ervoor dat ze het project goed achterlaten. Jan Willem heeft de mensen die het overpakken, waaronder de nieuwe projectleider, degelijk ingewerkt. Onze nieuwe projectleider krijgt eens per vier weken een uur lichte coaching van BEACON. Die nazorg, dat open lijntje tussen de projectleider en BEACON, vind ik heel belangrijk.'

Ervaring, kennis en flexibiliteit
'De meerwaarde van BEACON voor Aviko is dat als we zelf bepaalde taken niet kunnen invullen, we een ervaren projectmanager kunnen inhuren die snel ingezet kan worden. Een senior projectmanager die zich flexibel beweegt in onze organisatie en de kennis inbrengt die we nodig hebben.'

Terug naar overzicht