Hoe krijg je een team in beweging?

Eveline Verbunt (innovatiemanager bij BEACON), verteld over het creëren van een gedeelde visie, eigenaarschap en enthousiasme.

Innovatieteams bestaan vaak uit capabele, hoogopgeleide mensen. Om een sterk projectteam te creëren, is het belangrijk bij de start een gezamenlijke visie en verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Je wilt dat de teamleden actief inbreng hebben en het beste van zichzelf geven. Je kunt natuurlijk zeggen: ‘hier willen we naar toe en zo gaan we het doen’. Maar het werkt meestal beter om het team de ruimte te geven er zelf ook goed over na te denken. Door input te vragen en de mensen de kans te geven het project te verrijken en aan te scherpen. Zo ontstaat een gedeelde visie, een gevoel van eigenaarschap en groeiend enthousiasme voor het project. Het team raakt in beweging.

Bouwen op elkaars kracht
Een kick-off meeting is een mooi moment om bij de start van een project iedereen aan boord te krijgen. Voor zowel de inhoud als de teamspirit is het belangrijk om vanaf het begin alle disciplines er actief bij te betrekken. Je gaat inventariseren: waar ligt een ieders kracht en wat kan diegene bijdragen in dit project? Daar koppel je rollen en verantwoordelijkheden aan, zodat men ook van elkaar weet wat de afhankelijkheden zijn en op wie je kunt rekenen voor wat.

Elkaars belangen en zorgen begrijpen
Een innovatieteam is meestal een heel gemêleerde groep, zowel qua expertises als qua karakters. Dat is prachtig, maar het maakt ook dat een goede samenwerking niet vanzelfsprekend is. Een aantal mensen is dominanter en meer sturend dan andere teamleden, of denkt en handelt op een ander abstractieniveau. Ook kunnen de belangen en behoeften verschillen. Het is belangrijk dat de verschillende disciplines elkaars belangen en zorgen begrijpen en alle mensen hun inbreng hebben.

Feedback en de kracht van ‘de stillen’
De ideeën van mondige teamleden worden meestal eerder en beter gehoord. Toch ligt de sleutel voor succes vaak juist ook bij de inbreng van de stillere teamleden. Om dit te stimuleren kun je je als projectleider expliciet richten op iemand die je al een tijdje niet hebt gehoord en vragen: wat zijn jouw ideeën hierover? In bijeenkomsten  kan het ook helpen om niet alles plenair te doen, maar  gedeeltelijk in subgroepjes of individueel te werken. Bijvoorbeeld door iedereen eerst even iets voor zichzelf op papier te laten zetten en het later te delen.

Een ander krachtig  hulpmiddel voor het genereren van constructieve feedback dat ik graag gebruik tijdens workshops, is werken met de hoeden van De Bono. We gebruiken daarbij letterlijk gekleurde petjes, waarbij elke kleur staat voor een andere feedback rol. Terwijl iemand een idee presenteert, geven teamleden feedback vanuit de kleur van hun pet. De één kijkt of de feiten kloppen, de ander focust op de krachtige elementen en een volgende speelt juist weer expliciet de advocaat van de duivel. Wat kan er mis gaan? Welke risico’s zien we? Door het spelen van die rollen is het niet persoonlijk, dat werkt heel goed.

Onderzoek en leer
Als laatste wil ik hier pleiten voor samenwerking vanuit een onderzoekende en open houding. Vaak hebben mensen veel aannames over de klant en over het product. Ik zeg dan altijd: ga het onderzoeken. Ga met je klanten praten en leer. Kijk wat je van je technici kunt leren over wat er allemaal mogelijk is en wat juist lastig is ook al lijkt het simpel. Wees je er van bewust dat iedereen blinde vlekken heeft en dat je veel van elkaar kan leren. Ik geloof dat je mensen het meest inspireert als ze hun ei kwijt kunnen, als ze kunnen leren en zich ontwikkelen. Mijn ervaring is dat mensen in zo’n sfeer gemotiveerd en hard werken. En dat geeft de mooiste resultaten.

Terug naar overzicht